Sąlygos

Pagrindinės nuomos sąlygos:

 • Transporto priemonę turi teisę vairuoti asmenys sulaukę 25 metų bei turintys galiojantį B kategorijos vairuotojo pažymėjimą su ne mažesniu nei 3 metų vairavimo stažu.
 • Prieš paruoštos eksploatacijai transporto priemonės perdavimą Nuomininkas sumoka visą nuomos kainą ir 300 EUR franšizės mokestį. Grąžinus transporto priemonę visiškai tvarkingą, be papildomų defektų, franšizės mokestis grąžinamas Nuomininkui.
 • Nuomos ir franšizės mokesčiai turi būti sumokėti į Nuomotojo banko sąskaitą iki nuomos pradžios likus ne mažiau nei 2 dienoms.
 • KASKO ir TPVCA draudimai su pagalba kelyje.
 • Para pradedama skaičiuoti nuo priėmimo-perdavimo akte nurodytos datos bei laiko. Nuomos sutartis įsigalioja Nuomininkui sumokėjus rezervavimo mokestį, kuriuo garantuojama, kad transporto priemonė yra rezervuota Nuomininkui. Šis rezervavimo mokestis yra įskaičiuotas į nuomos kainą.
 • Jei ne dėl Nuomininko kaltės Nuomotojas negali pateikti transporto priemonės laiku, – Nuomotojas deda visas pastangas, jog Nuomininkui būtų suteiktas pakaitinis automobilis, atitinkantis keleivių vietų skaičių.
 • Nuomininkas įsipareigoja nuvažiuoti per parą vidutiniškai ne daugiau kaip 450 km. Už kiekvieną papildomai nuvažiuotą kilometrą Nuomininkas moka 0,14 Eur/km.
 • Nuomotojas perduoda transporto priemonę Nuomininkui su pilnu degalų baku, o Nuomininkas ją taip pat grąžina su pilnu degalų baku, priešingu atveju Nuomininkas turi sumokėti 1,5 Eur už kiekvieną litrą trūkstamų degalų. Nuomininkas taip pat gali grąžinti transporto priemonę su tuščiu degalų baku, šiuo atveju iš grąžintino franšizės mokesčio Nuomotojas išskaičiuoja 100 Eur kuro mokestį.
 • Nuomininkas privalo grąžinti transporto priemonę su švariu vidumi bei išore, koks jis buvo nuomos pradžioje, priešingu atveju Nuomininkas privalo sumokėti 30 Eur valymo paslaugos mokestį.
 • Ne  ilgiau  kaip  per  24  val.  informuoti  Nuomotoją  telefonu ar el. paštu apie  transporto priemonės sugadinimą, vagystę ar techninius gedimus, nustoti naudotis transporto priemonę, jei jos tolesnis eksploatavimas gali pabloginti transporto priemonės būklę. Nuomininkas privalo per 24 val. informuoti Nuomotoja apie draudiminį ar nedraudiminį įvykius.
 • Jeigu Nuomotojas dėl Nuomininko nuomos laikotarpio metu kaltės patiria išlaidas, susijusias su mokesčių bei baudų (įskaitant, bet neapsiribojant pvz. baudos už parkavimą, kelių mokesčiai, transporto priemonė buvo panaudota neteisėtai veikai ir pan.) tretiesiems asmenims mokėjimu, Nuomininkas įsipareigoja jas Nuomotojui atlyginti net ir nuomos laikotarpiui pasibaigus.
 • Transporto priemonėje rūkyti bei vežti gyvūnus draudžiama.
 • Fizinis asmuo, norintis išsinuomoti transporto priemonę, Nuomotojui pateikia galiojantį vairuotojo pažymėjimą ir asmens dokumentą pagal kuriuos sudaroma sutartis.
 • Juridinis asmuo, norintis išsinuomoti transporto priemonę, Nuomotojui pateikia įmonės registracijos pažymėjimo kopiją, įgaliojimą (kuris lieka Nuomotojui), įgalioto asmens galiojantį vairuotojo pažymėjimą bei asmens dokumentą.